ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกีฬาสีสา'สุขสัมพันธ์ 2567

    งานกีฬาสา'สุขสัมพันธ์ 2567 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน                                         &nbs ...
2024-05-02 17:47:47

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

    วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสะพานหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   &nbs ...
2024-04-01 13:36:39

3C-3P และ Service Profile

    งานศูนย์คุณภาพ (HA) โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ 3C-3P และ Service Profile ในการพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนวรรธน์ ฟองศรี แพทย์ช่วยบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และนายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง มาเป็นวิทยาก ...
2024-03-11 17:56:18

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

      โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลป่าตอง                                 & ...
2024-01-03 19:09:49

การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

    วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำทีมโรงพยาบาลป่าตองเข้าร่วม กิจกรรมช่วยเหลือพยาบาลผู้ประสบภั ...
2023-12-06 14:59:25

แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต                                             ...
2023-10-30 18:17:06

พิธีเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566

พิธีเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นและมุทิตาจิตผู้เกษียณ ประจำปี 2566 "พราวพร่างเกียรติเพริศแพร้ว พี่น้องพยาบาล" ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน                   & ...
2023-10-30 15:04:16

พิธีอาศิรวาท และวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีอาศิรวาท และวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต &nbs ...
2023-10-30 14:58:03

โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลป่าตอง เปิดให้บริการถอนฟัน อุดฟันขูดหินปูน โดยไม่คิดค่าบริการ ตามโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ แผนกทันตกรรม โรงพ ...
2023-10-30 14:51:53

โรงพยาบาลป่าตอง เข้ารับการตรวจประเมินลักษณะและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และขั้

    วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช และพนักงานขับรถ โ ...
2023-10-11 13:41:43

ตรวจสุขภาพประจำปีในเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

           วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง ออกตรวจสุขภาพประจำปี ในเด็กนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  โดยมีการติดตามการชั ...
2023-09-15 15:39:50

การอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2566

    วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเสาวนีย์ จิตเกื้อ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิ ...
2023-09-14 14:16:43

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งาน IC ประจำปี 2566

    กลุ่มงานการพยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรม "โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้งาน IC สำหรับผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้" ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง     ...
2023-09-14 10:15:45

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” ประจำปีงบประมาณ 2566

    กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลป่าตอง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง" ประจำปี 2566  โดยการจัดอบรมฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงภัทรา พรกุลวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง นายแพทย ...
2023-09-10 11:14:15

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕“ จังหวัดภูเก็ต

    วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ นางรังษี เดสโร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู ...
2023-09-08 11:13:59

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

    วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-08-31 11:50:05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ประจำปี 2566  โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาติชาย ไทยกล้า ผู้อำนวยการสถาบันฝึกดับเพลิงกู้ภัยชั้นสูงทาฟต้า ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเมืองป่าตอง มา ...
2023-08-31 10:45:20

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566

    การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง                                         ...
2023-08-11 09:19:47

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วยภาคท ...
2023-07-26 11:53:38

โครงการอบรมอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจสุขภาพ "อสม.จิ๋ว" รุ่นที่ 1 ปี 2566

    กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าตอง ร่วมกับกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าตอง จัดอบรมอาสาสมัครวัยใส ใส่ใจสุขภาพ "อสม.จิ๋ว" รุ่นที่ 1 ปี 2566 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขาพ  การปฐมพยาบาล การบริโภค ...
2023-07-25 09:55:13