ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกตรวจสุขภาพให้แก่นักกีฬา (ภูเก็ตเกมส์)

      วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00 น. โรงพยาบาลป่าตองร่วมออกตรวจสุขภาพ ให้แก่นักกีฬามวยไทย และมวยสากล ในการแข่งขันกีฬาภูเก็ตเกมส์ ในระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต         ...
2023-05-22 10:46:17

"พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run Well being 2023"

    วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. โรงพยาบาลป่าตองนำทีมโดย แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมงาน "พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run Well being 2023" ...
2023-05-22 10:32:44

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 3)

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา             ...
2023-05-15 11:30:20

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 2)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา               ...
2023-03-28 15:34:11

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 1)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา               ...
2023-03-28 15:25:22

กิจกรรม "ธรรมปันสุข" ครั้งที่ 1/2566

             วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา งานผู้สูงอายุโรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดย นางกัญญา ปรีชากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวรัชนี เสนาน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรม "ธร ...
2023-02-14 11:03:15

คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลป่าตอง

      ...
2023-01-20 11:27:26

คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ โรงพยาบาลป่าตอง

      ...
2023-01-20 11:14:13

คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (หยี่เต้ง)

             วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (หยี่เต้ง) นำทีมโดยแพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิมาดูงาน Smart NCD ของโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นา ...
2022-12-27 10:06:00

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบเตียง และรถเข็น ให้โรงพยาบาลป่าตอง

โรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบพระคุณ นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ที่มอบเตียง และรถเข็น สำหรับ ward intermediate care (IMC) ในปี 2566 ของโรงพยาบาลป่าตอง                     ...
2022-11-23 16:45:10

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลป่าตอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง                                   ...
2022-11-18 16:17:29

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ชุมชนบ้านนาใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

           วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ทีมพอ.สว. ในระดับจังหวัด สาธารณสุขอำเภอกะทู้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลป่าตอง ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ ๒/๒ ...
2022-11-16 13:57:56

ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565

ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565                     ...
2022-08-06 11:36:57

โรงพยาบาลป่าตอง...เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลป่าตอง...เปิดรับสมัครงาน - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา - ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา   >>> สนใจติดต่อ 076-342633 ต่อ 327  หรือ 0835953388 ฝ่ายธุรการ โรงพยาบาลป่าตอง ...
2022-04-11 13:27:17

โรงพยาบาลป่าตอง ให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง โดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง ได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ หัวหน้าพยาบาล นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน ...
2021-12-03 16:42:11

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข คนที่สอง และคณะอนุกรรมาธิก ...
2021-12-03 13:48:44

ประกาศเกียรติคุณ

  กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลป่าตอง เข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 92) ระดับ AA (ร้อยละ 95.00-100) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ ...
2021-10-21 09:59:39

พิธีเปิด อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลป่าตอง และหัวหน ...
2021-03-18 11:39:59

มอบเครื่อง Intermittent pneumatic compression

                     วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบคุณ คุณแม่ปิยวรรณ ธำรงเกียรติกุล และครอบครัว ที่ได้มอบเครื่อง Intermittent pneumatic compression  (เครื่องบีบความดันที่ขา) เพื่อป้องกันการอุดตันของลิ่มเล ...
2020-08-11 16:22:48

มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

           วันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบคุณ คุณแม่ปิยวรรณ ธำรงเกียรติกุล และครอบครัว ที่ได้มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง ให้กับกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลป่าตอง โดยมีแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอ ...
2020-08-10 11:19:59