รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา 1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จิตวิทยา - มีใบประกอบโรคศิลป์ 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง - จบปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด - มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 3.พนักงานพิมพ์ห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา&nbs ...
2019-10-07 13:43:03
รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ - มีใบประกาศนียบัตรนวดไทย ไม่น้อยกว่า 330 ชั่วโมง ค่าตอบแทน - เป็นลูกจ้างรายคาบแบ่งเปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 08.30 - 20.30 น.ทุกวันทำการ สนใจติดต่อ คุณสุพัตรา 0835337327 ...
2019-08-06 13:13:15
รับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 5 อัตรา   - ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ * วุฒิการศึกษา ปวช.   - ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ *วุฒิการศึกษา ปวส. &nbs ...
2019-07-11 10:58:53
รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา  คุณสมบัติ  * วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิคส์ - ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา& ...
2019-01-17 10:43:30
รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ - มีใบประกาศนียบัตรนวดไทย ไม่น้อยกว่า 330 ชั่วโมง ค่าตอบแทน - เป็นลูกจ้างรายคาบแบ่งเปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 08.30 - 20.30 น.ทุกวันทำการ สนใจติดต่อ คุณสุพัตรา 0835337327 ...
2019-01-09 09:04:12
รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ  * วุฒิการศึกษา ปวช.  * มีใบอนุญาต ใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 - พนักงานพิมพ์ห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ  *วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช.  - พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  คุ ...
2018-12-14 11:00:02
รับสมัครงาน