จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(3).pdf /userfiles/ประกาศ(49).pdf ...
2022-11-29 13:26:27
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2565 /userfiles/สขร_ พัสดุ ตุลาคม 65.pdf /userfiles/สขร เดือน ตุลาคม 65.pdf ...
2022-11-21 09:19:32
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(13).pdf /userfiles/ประกาศ(48).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(46).pdf /userfiles/ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก.pdf /userfiles/เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์.pdf /userfiles/เตียงคลอดไฟฟ้า.pdf ...
2022-11-07 14:06:55
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(12).pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(1).pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย.pdf ...
2022-11-02 14:31:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(11).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้าง(3).pdf ...
2022-11-02 14:01:47
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดก

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(10).pdf /userfiles/แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566.pdf /userfiles/บัญชีจัดสรร.pdf ...
2022-11-02 11:52:39
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(9).pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(40).pdf ...
2022-10-21 09:46:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข่้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์3.pdf /userfiles/สัญญา12_2566.pdf ...
2022-10-08 10:13:27
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(2).pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(39).pdf ...
2022-10-08 10:07:52
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ 87 รายการ จำนวน 1 งานของโรงพยาบาลป่าตอง

ประกาศจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ 87 รายการ จำนวน  1 งานของโรงพยาบาลป่าตอง /userfiles/จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ 87 รายก.pdf ...
2022-10-07 14:51:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา(1).pdf ...
2022-10-07 10:11:32
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /userfiles/ประกาศแผนปี 2566 โรงพยาบาลป่าตอง.pdf ...
2022-10-04 13:02:02
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์.pdf ...
2022-10-04 10:12:09
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บแ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(38).pdf ...
2022-09-28 14:38:08
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
2022-09-23 09:10:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

/userfiles/ราคากลาง(45).pdf /userfiles/spec(11).pdf /userfiles/ประกาศ(47).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(5).pdf ...
2022-09-21 15:07:43
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วย

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(1).pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(37).pdf ...
2022-09-16 17:21:58
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(8).pdf /userfiles/ราคากลาง(44).pdf /userfiles/TOR(25).pdf /userfiles/ประกาศ(46).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(4).pdf ...
2022-09-16 10:40:52
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2565 /userfiles/สขร กันยา 65.pdf /userfiles/สขร_เดือนกันยายน 2565.pdf /userfiles/สขร ทันต กันยา.pdf ...
2022-09-14 10:52:21
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 /userfiles/สขร สิงหาคม 2565.pdf /userfiles/สขร สิงหาคม 2565__.pdf /userfiles/สขร ทันต ส_ค .pdf ...
2022-09-13 09:56:38
จัดซื้อจัดจ้าง