จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาต

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง_.pdf   /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(26).pdf   ...
2020-11-25 15:46:35
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Bloo

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count CBC) จำนวน 36,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด.pdf ...
2020-11-24 16:01:09
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ่้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2020-11-19 13:45:51
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 /userfiles/ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2020-11-17 09:05:52
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563 /userfiles/เอกสาร 3 (1).pdf /userfiles/สขร การแพทย์.pdf ...
2020-11-16 09:11:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ แและอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 30 เมตร x สูง 2.5 เมตร พื้นที่ 90 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,226 ...
2020-11-13 09:44:13
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(2).pdf ...
2020-11-06 09:35:48
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,867,765.80 บาท (สี่ ...
2020-11-03 09:32:25
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564 /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบ.pdf   ...
2020-10-17 09:52:26
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2563

/userfiles/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ .pdf ...
2020-10-15 16:46:22
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปแผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564

/userfiles/เภสัช.pdf ...
2020-10-15 14:14:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice S

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(25).pdf ...
2020-09-23 11:42:04
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำ

/userfiles/จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย.pdf ...
2020-09-22 08:56:46
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งา

/userfiles/เอกสาร 37.pdf ...
2020-09-18 17:41:31
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(24).pdf ...
2020-09-15 17:28:43
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร_จัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 63.pdf /userfiles/เอกสาร 42.pdf /userfiles/สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ทันตกรรม เดือนสิงหา.pdf ...
2020-09-11 13:10:15
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร จัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร เภสัชกรรม กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร_ทันตกรรม กรกฏาคม 63.pdf ...
2020-09-11 13:09:23
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดรา

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(23).pdf ...
2020-09-10 16:16:03
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีป

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(24).pdf /userf ...
2020-09-08 09:54:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,164,800.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) /userfil ...
2020-09-03 15:37:42
จัดซื้อจัดจ้าง