จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(34).pdf ...
2021-09-18 16:15:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิ

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ.pdf ...
2021-09-18 15:30:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วย

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(33).pdf ...
2021-09-18 15:21:55
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 /userfiles/สขร_การแพทย์ สิงหา 64.pdf /userfiles/สขร_ยา สิงหาคม 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน สิงหา 64.pdf ...
2021-09-16 16:26:41
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ ...
2021-09-11 14:26:56
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาตครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่.pdf /userfiles/ป ...
2021-09-01 15:17:40
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf /u ...
2021-08-31 15:28:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคา่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf /userfiles/ราคากลาง(32).pdf /userfiles/ปร ...
2021-08-31 14:38:57
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา /userfiles/ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา(ห้องยา).pdf ...
2021-08-10 10:23:17
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาสห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาสห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 4 ห้อง ชั้นละ 2 ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(32).pdf ...
2021-08-04 10:28:51
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 /userfiles/สขร_ กรกฎาคม.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ กรกฎาคม 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ก_ค 64.pdf /userfiles/สขร_ยา กรกฎาคม 64.pdf   ...
2021-08-04 10:22:46
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๔ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง หอผู้ป่วยในหญิงหอผู้ป่วยในชาย อาคารเอนกประสงค์ ๕ ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล TB.pdf /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน TB.pdf /userfiles ...
2021-07-19 10:33:18
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 /userfiles/สขร_เดือน มิถุนายน.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ มิถุนายน.pdf /userfiles/สขร_ฟัน มิ_ย 64.pdf /userfiles/สขร_มิถุนา 2564.pdf ...
2021-07-09 09:58:00
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 /userfiles/สขร พฤษภา.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ พฤษภาคม.pdf /userfiles/สขร_ฟัน พ_ค_ 64.pdf /userfiles/สขร_ยา พฤษภา 64.pdf ...
2021-07-09 09:57:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปล

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(31).pdf ...
2021-07-08 10:39:28
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(29).pdf ...
2021-05-28 09:26:50
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าต

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/ราคากลางและแบบรูปรายการ.pdf ...
2021-05-19 16:31:58
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

/userfiles/CCF19052564.pdf ...
2021-05-19 08:47:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2564 /userfiles/สขร เมษายน 64.pdf /userfiles/สขร เมษา.pdf /userfiles/สขร ยา เมษา.pdf ...
2021-05-03 14:12:38
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,635,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร.pdf /userf ...
2021-05-03 10:19:53
จัดซื้อจัดจ้าง