โรงพยาบาลป่าตอง เข้ารับการตรวจประเมินลักษณะและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และขั้
11 October 2023, 1:41 pm

 

 

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช และพนักงานขับรถ โรงพยาบาลป่าตอง เข้ารับการตรวจประเมินลักษณะและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และขั้นสูงในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตรวจประเมินโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง