ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กแ
31 August 2023, 11:54 am

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 3 และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 2 โรงพยาบาลป่าตอง 

/userfiles/ประกาศงบค่าเสื่อม.pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา 31_8_66.pdf

/userfiles/ราคากลางก่อสร้าง.pdf

/userfiles/ขอบเขตของงาน.pdf

/userfiles/แบบรูปรายการ imc.pdf

/userfiles/รายการประกอบแบบ imc.pdf

/userfiles/แบบรูปรายการวอร์ดเด็ก.pdf

/userfiles/รายการประกอบแบบหอผู้ป่วยเด็ก.pdf

/userfiles/แบบรูปรายการแผนกห้องคลอด.pdf

/userfiles/รายการประกอบแบบห้องคลอด.pdf