MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
23 November 2023, 2:42 pm

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_ รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจั.pdf

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์จัดซ.pdf