MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 December 2022, 7:27 pm

4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4_1-3 ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566.pdf

4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4_1_4 คำสั่งรพ_ป่าตอง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ.pdf

4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4_1_5 ขออนุญาตเผยแพร่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ.pdf