19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1 June 2021, 10:23 am

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  /userfiles/รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  /userfiles/สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกข้อความสรุปรายงานสิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่รายงานประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 19.pdf