งานห้องผ่าตัด
12 June 2017, 1:28 pm

บริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด ด้วยทีมศัลยแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือทันสมัยอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ ตลอด 24 ชม. ณ อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 2