งานห้องคลอด
12 June 2017, 1:24 pm

      บริการดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่ระยะคลอด ขณะคลอดและระยะหลังคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวตลอด 24 ชม. ณ อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 2