โลมาคลินิก
12 June 2017, 1:22 pm

    บริการให้คำปรึกษา  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มุ่งเน้น มาตรฐานและการรักษาเป็นความลับ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารโลมาคลินิก