คลินิกกายภาพบำบัด
12 June 2017, 1:14 pm

      บริการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพและบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางกระดูกและข้อด้วยเครื่องมือครบครัน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น. ณ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 2