ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
10 March 2017, 10:10 am

ขอเชิญผู้ประกอบการสปา ร้านนวดและร้านอาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่14มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด่วน รับจำนวนจำกัด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebBVwVNqYpPrsPu2eXk8tg1k9e1mluqS-mVbj6WLPPVqtXhA/viewform?c=0&w=1