พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง
20 December 2014, 4:06 pm

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง ตามนโยบาย "หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล" ระหว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลถลาง วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต

ที่มา : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข