อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566
11 August 2023, 9:19 am

 

 

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลป่าตอง