คณะนิเทศงานสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11
19 June 2023, 5:53 pm

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ที่มานิเทศงานโรงพยาบาลป่าตอง และลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต