พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
1 June 2023, 10:29 am

 

 

ประมวลพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจสำคัญ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

 

โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ประมวลพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 45 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 

 

 

พระราชกรณียกิจของพระราชินีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ประกอบด้วยหลากหลายด้าน เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างการศึกษาโครงการในพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ อย่างการตั้งโรงครัวพระราชทาน การมอบถุงยังชีพพระราชทาน โดยทรงกำหนดสิ่งของที่บรรจุในถุงด้วยพระองค์เอง การพระราชทานดอกไม้เยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว ด้านสาธารณสุข อย่างการพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ด้านการเสด็จเยี่ยมฯ ราษฎรทุกภูมิภาค ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนบนถนนเยาวราช กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้

 

 

ด้านการบำรุงขวัญเกษตรกร อย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิหารเวสต์ มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

 

และอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญในด้านการต่างประเทศ อย่างการเสด็จทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่  4 – 7 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองราชวงศ์และสองประเทศนี้ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนสืบไป 

 

 

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงศาสนา และด้านการศึกษา อย่างการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 

 

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ: 
www.soc.go.th/?p=16003, https://www.royaloffice.th