"พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run Well being 2023"
22 May 2023, 10:32 am

 

 

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. โรงพยาบาลป่าตองนำทีมโดย แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมงาน "พยาบาลชวนวิ่ง Nurses Run Well being 2023" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต