โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 2)
28 March 2023, 3:34 pm

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี

โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา