กิจกรรม "ธรรมปันสุข" ครั้งที่ 1/2566
14 February 2023, 11:03 am

 

 

         วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา งานผู้สูงอายุโรงพยาบาลป่าตอง นำทีมโดย นางกัญญา ปรีชากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวรัชนี เสนาน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมะปันสุข" ครั้งที่1/2566 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าตอง วัดสุวรรณคีรีวงก์ กศน.ป่าตอง และ Care giver ป่าตอง