คณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (หยี่เต้ง)
27 December 2022, 10:06 am

 

 

 

       วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (หยี่เต้ง) นำทีมโดยแพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิมาดูงาน Smart NCD ของโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นายแพทย์ธนาวุฒิ ศรีสุข นายแพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ๋ หัวหน้าพยาบาล นางอุชุพร คำวิเศษณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับในครังนี้