ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565
6 August 2022, 11:36 am

ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565