ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
3 December 2021, 1:48 pm

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข คนที่สอง และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและจัดการทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 อาคารรักษ์ชีวา โรงพยาบาลป่าตอง