พิธีเปิด อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
18 March 2021, 11:39 am

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลป่าตอง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกะทู้ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้