มอบเงินบริจาคให้ทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลป่าตอง
10 August 2020, 11:06 am

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ทางกิจกรรม "Zumba Charity MTPN 2020" ร่วมด้วย Maximun Fitness , TMT TOUR & TMT VISA SERVICE , Peeya Brand และ NK Nail Beauty 

มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้ทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลป่าตอง