บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง
3 February 2020, 10:29 am

        วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบคุณ Aharon Vamosh and Miriam Feinberg Vamosh

ที่ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นายแพทย์ชาติชาย ตั้งวินิต และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
          จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง