บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
20 January 2020, 3:33 pm

วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบพระคุณ คุณสมปราชญ์ ปราบสงคราม (นายอำเภอกะทู้) ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า ๔๒,๒๐๐ บาท ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง