วัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลป่าตอง
14 November 2019, 3:27 pm

"เพราะการป้องกัน ดีกว่าการรักษา"

ทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง มอบของขวัญให้แก่ลูกน้อยของท่าน โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วย"วัคซีนเสริม"

1.วัคซีนไอพีดี

2.วัคซีนโรต้า

3.วัคซีนไข้หวัดใหญ่

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กุมารแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง