รับมอบเตียงนวด จำนวน 3 เตียง จากคุณแม่เล็ก
6 August 2019, 1:31 pm

ขอขอบพระคุณ คุณแม่เล็ก ที่ได้มอบเตียงนวด จำนวน 3 เตียง ให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นางรังษี เดสโร หัวหน้างานบริหาร และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ได้รับมอบเตียงนวด เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลป่าตองต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้