รับมอบเครื่อง Bedside Monitor จำนวน 4 เครื่อง จากมูลนิธิพัฒป่าตอง
19 July 2019, 3:26 pm

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตองทุกท่าน ที่ได้นำเครื่อง Bedside Monitor จำนวน 4 เครื่อง มามอบให้แก่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นายแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย ทันตแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่อง Bedside Monitor จำนวน 4 เครื่อง เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอากาศนี้