Mr.John H. Hulme B.Sc. Dip. Opt.ได้นำเครื่องตรวจสายตา จำนวน 1 ชุด มามอบให้กับทาง รพ.ป่าตอง
19 July 2019, 3:23 pm

ขอขอบพระคุณ Mr.John H. Hulme B.Sc. Dip. Opt. ที่ได้นำเครื่องตรวจสายตา จำนวน 1 ชุด มามอบให้กับทางโรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นายแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย ทันตแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องตรวจสายตา จำนวน 1 ชุด เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอากาศนี้