นายแพทย์ จิระชัย อมรไพโรจน์ ในนาม โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต ได้มอบเงินบริจาค
19 July 2019, 3:20 pm

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ จิระชัย อมรไพโรจน์ ในนาม โรงแรม เดอะรอยัลพาราไดซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต ได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลป่าตอง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย ทันตแพทย์ชำนาญการ คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ