รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิพัฒนาป่าตอง
19 July 2019, 3:15 pm

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ขอขอบพระคุณ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตองทุกท่าน ที่ได้นำเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง และเก้าอี้นั่งทำแผล จำนวน 2 ตัว มามอบให้แก่โรงพยาบาลป่าตอง โดยมี นพ.ธนวรรธน์ ฟองศรี และพยาบาลให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง และเก้าอี้นั่งทำแผล จำนวน 2 ตัว เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอากาศนี้