การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
28 June 2019, 12:04 pm

            การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2562 (IDMEX 2019:TSUNAMI) ด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนโดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดงาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และบุคคลากรอื่่น ๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 15.30 น. ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต