มูลนิธิพัฒนาป่าตองและคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตอง นำเครื่อง Bedside Monitor มามอบให้แก่ รพ.ป่าตอง
21 June 2019, 10:41 am

มูลนิธิพัฒนาป่าตอง โดย คุณปราบ กี่สิ้น ได้มอบหมายให้ตัวแทน คุณราชินทร์ ทองมากกุล และคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาป่าตอง นำเครื่อง Bedside Monitor มามอบให้แก่โรงพยาบาลป่าตอง โดยมี แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป 
ในการนี้ทางโรงพยาบาลป่าตอง ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งได้รับมอบมาจาก คณะวปอ.รุ่นที่59 (กลุ่มนกหัวขวาน) ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้แก่ นายสมประสงค์ แสงชาติ หัวหน้าชุด Life Guard ประจำหาดป่าตอง เพื่อนำไปใช้ในโครงการป่าตอง Safety Beach ต่อไป