งานแถลงข่าวงานวิ่งบางวาด 21 Half Marathon "วิ่งเขื่อน เยือนเกาะ เลาะอ่างเก็บน้ำ"
21 June 2019, 10:16 am

งานแถลงข่าวงานวิ่งบางวาด 21 Half Marathon "วิ่งเขื่อน เยือนเกาะ เลาะอ่างเก็บน้ำ"

งานวิ่งบางวาด 21 Half Marathon "วิ่งเขื่อน เยือนเกาะ เลาะอ่างเก็บน้ำ"
วันที่จัดงาน : 11 สิงหาคม 2562
เวลา : 05.00 - 08.30 น.
สถานที่ : เขื่อนบางวาด - อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ
ระยะทางวิ่ง มี 3 ระยะ : - Funrun 5 กิโลเมตร
- Mini Marathon 10 กิโลเมตร
- Half Marathon 21 กิโลเมตร
เส้นทางโดยรวม : ใช้เส้นทางวิ่งระหว่างเขื่อนบางวาด ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ โดยเน้นความสวยงามของเขื่อน และความร่มรื่นของธรรมชาติในป่า
--------------------------------------------------
วัตถุประสงค์
งานวิ่ง "บางวาด 21K" จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวได้มาร่วมวิ่งออกกำลังกาย พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่แสนสวยงาม ร่มรื่น บนเส้นทางวิ่งระหว่างเขื่อนบางวาด ทอดยาวไปจนถึงอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ
โดยมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และมูลนิธิโรงพยาบาลป่าตอง ร่วมจัดโครงการวิ่งการกุศล "บางวาด 21K" เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลป่าตอง นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการบริการพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ป่าตอง และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป