จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท (เก้าล่้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(49).pdf /userfiles/ประก ...
2023-09-09 09:42:21

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 /userfiles/สขร พัสดุ สิงหาคม 66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ ส_ค66.pdf ...
2023-09-08 09:42:15

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ประกาศ จัดการเครื่องมือแพทย์.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา จัดการเครื่องมือ.pdf /userfiles/ขอบเขตงานจัดการเครื่องมือแพทย์.pdf ...
2023-09-07 13:33:57

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กแ

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วย IMC และแผนกกายภาพ อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 1 งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กและห้องแยกโรค อาคารรักษ์ชีวี ชั้น 3 และงานปรับปรุงห้องคลอด อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 2 โรงพยาบาลป่าตอง  /userfiles/ประกาศงบค่าเสื่อม.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา 31_8_66.pdf /userfiles/ราคาก ...
2023-08-31 11:54:30

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) /userfiles/TOR(30).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(7).pdf ...
2023-08-29 18:06:53

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง.pdf /userfiles/ประกาศจังหวัด.pdf /userfiles/รายละเอียดการคำนวณราคากลาง(2).pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย1.pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย2.pdf /userfiles/รายละเอียดแนบท้าย3.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้าง(2).pdf   &nbs ...
2023-08-28 13:48:52

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราค

/userfiles/ราคากลาง(48).pdf /userfiles/TOR(29).pdf /userfiles/ประกาศ(54).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(51).pdf ...
2023-08-24 15:00:09

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข่้อมูลภาพทางการแพ

/userfiles/ราคากลาง(47).pdf /userfiles/TOR(28).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(50).pdf ...
2023-08-16 10:48:51

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 /userfiles/สขร การแพทย์ ก_ค66.pdf /userfiles/สขร พัสดุ ก_ค 66.pdf /userfiles/สขร ทันต ก_ค 66.pdf /userfiles/สขร ยา ก_ค 66.pdf ...
2023-08-15 10:49:36

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอาคารรักษ์ชีวา จำนวน 1 ระบบ โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดรา

/userfiles/ประกาศ(53).pdf /userfiles/ตารางราคากลาง.pdf /userfiles/TOR(27).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(49).pdf ...
2023-07-05 17:27:02

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 /userfiles/สขร_มิ_ย 66.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ มิ ย66.pdf /userfiles/สขร_ยา มิถุนายน66.pdf /userfiles/สขร ทันต มิ_ย66.pdf ...
2023-07-05 09:05:30

ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร่้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่.pdf /userf ...
2023-06-23 15:01:43

ขออนุมัติปรับแผนการขอซื้อยา

ขออนุมัติปรับแผนการขอซื้อยา >>> /userfiles/ขออนุมัติปรับแผนการซื้อยา.pdf ...
2023-06-14 09:58:49

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 /userfiles/สขร_พ_ค66.pdf /userfiles/สขร_ยา พ_ค 66.pdf /userfiles/สขร_การแพทย์ เดือนพ_ค 66.pdf /userfiles/สขร ทันต พ_ค 66.pdf ...
2023-06-12 11:08:46

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2566 /userfiles/สขร เมษา66 ทันต.pdf /userfiles/สขร การแพทย์ เม_ย 66.pdf /userfiles/สขร เมษา 66.pdf /userfiles/สขร เมษา 66(1).pdf ...
2023-05-12 15:09:53

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

/userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้าง(4).pdf ...
2023-05-12 10:17:35

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2566 /userfiles/สขร_พัสดุ มีนาคม 2566.pdf /userfiles/สขร วัสดุแพทย์ มี_ค_66.pdf /userfiles/สขร ทันต มีนา66.pdf /userfiles/สขร ยา มีนาคม 66.pdf ...
2023-04-05 15:18:37

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์2(4).pdf /userfiles/ราคากลาง(46).pdf /userfiles/เครื่องกระตุกไฟฟ้า(1).pdf /userfiles/โคมไฟผ่าตัด.pdf /userfiles/ประกาศ(51).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(6).pdf ...
2023-03-20 17:00:17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 /userfiles/สขร_ ก_พ 66.pdf /userfiles/สขร กุมภา 66.pdf /userfiles/สขร ทันต กุมภา 66.pdf /userfiles/สขร ยา กุมภาพันธ์.pdf ...
2023-03-09 14:57:42

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ /userfiles/ประกาศขายทอดตลาด(2).pdf ...
2023-02-24 10:50:11