รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 อัตรา
17 January 2019, 10:43 am

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 อัตรา

- ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ 
* วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิคส์

- ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ 
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6

- ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (ทำหน้าที่ขับรถยนต์) 
คุณสมบัติ 
* วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช.
* มีใบอนุญาต ใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

- ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา (ศูนย์รายได้ และกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
คุณสมบัติ 
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช.

สนใจเข้าสมัครงานได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตอง 
ติดต่อได้ที่เบอร์ 076-342633-4

หลักฐานการสมัครงาน 
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร 1 ฉบับ 
5.สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
6.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
* เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย