หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายไตรมาศที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐
1 December 2020, 3:43 pm

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปี 2564.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เบิกจ่ายต่ำกว่า100,000 บาท.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เบิจ่ายเกิน 100,000 บาท.pdf