MOIT 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
6 August 2022, 10:00 am

10.1 คู่มือปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/10_1 คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนพฤติ(3).pdf

                                           >>> /userfiles/10_แบบฟอร์ม.pdf


10.2 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/10_2 คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนการท(3).pdf

                                      >>> /userfiles/10_4แบบฟอร์ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติการการรับ(1).pdf

 

10.3 หลักฐานการแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/10_3 ที่อยู่ รพ_และแผนที่(2).pdf

                                     >>> /userfiles/10_3โครงสร้างผู้บริหาร (3).pdf

 

10.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/10_4บันทึกข้อความขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติ(3).pdf

                                      >>> /userfiles/10_แบบฟอร์ม(1).pdf

                                      >>> /userfiles/10_4แบบฟอร์ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติการการรับ(2).pdf