MOIT 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
26 May 2022, 6:59 pm

10.1 คู่มือปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>> /userfiles/10_1 คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนพฤติ(2).pdf

                                     >>> /userfiles/10_1แบบฟอร์มของเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัดก(2).pdf

 

10.2 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>> /userfiles/10_2 คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนการท(2).pdf

                                     >>> /userfiles/10_2 แบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเ(2).pdf

 

10.3 หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>> /userfiles/10_3 ที่อยู่ รพ_และแผนที่(1).pdf

                                     >>> /userfiles/10_3โครงสร้างผู้บริหาร (2).pdf

 

10.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้มุลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>> /userfiles/10_4 แบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเ(2).pdf

                                     >>> /userfiles/10_4บันทึกข้อความขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติ(2).pdf

                                     >>> /userfiles/10_4แบบฟอร์มของเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัดก(2).pdf