17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1 June 2021, 10:09 am

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำสั่ง.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แผนการป้องกันการปราบปรามทุจริต.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แผนการป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  /userfiles/ขอเผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามทุจริต.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มการป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม.pdf