มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำป
5 March 2021, 10:47 am

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 แนวทาง.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 หนังสือแจ้งเวียน.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 หลักฐานการเจ้งเวียน.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7โปรดลงนามในประกาศ.pdf