งานผู้ป่วยนอก (OPD) รพ.ป่าตอง
12 June 2017, 1:39 pm

คลินิคโรคทั่วไป 
    บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 1