งานผู้ป่วยใน
12 June 2017, 1:36 pm

บริการดูแลผู้ป่วยสามัญและพิเศษที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ณ อาคารรักษ์ชีวา ชั้น 1 และ 3