รพ.ป่าตอง ร่วมกับ กลุ่ม Rotary club of Pathong Beach ทำทันตกรรม
25 April 2016, 9:26 am

ทางโรงพยาบาลป่าตอง ร่วมกับกลุ่ม ROTARY CLUB OF PATONG BEACH ร่วมกันจัดโครงการทำทันตกรรม "ฟรี" ตั้งแต่วันที่ 19-22 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องทันตกรรม และ ห้องประชุม 1 รพ.ป่าตอง  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นโดยให้บริการ ขูดหินปูน เคลือบฟัน อุดฟัน ถอนฟัน กับเด็กนักเรียนในเครือข่ายสมาชิก rotary club เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป