งานการส่งมอบวีลแชร์ และสาธิตการประกอบวีลแชร์
25 May 2023, 10:29 am

 

 

 

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านการพยาบาล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง เข้าร่วมงานการส่งมอบวีลแชร์ และสาธิตการประกอบวีลแชร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวีลแชร์แบบปรับได้ จากมูลนิธิลีฟวิ่งวอเตอร์ภูเก็ต ร่วมกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบวีลแชร์แบบปรับได้ ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

และทางโรงพยาบาลป่าตอง ขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองป่าตอง ที่อนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุก ในการขนย้ายวีลแชร์ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มายังโรงพยาบาลป่าตอง