โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ (รุ่นที่ 3)
15 May 2023, 11:30 am

 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี

โรงพยาบาลป่าตอง ปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566

ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา