โรงพยาบาลป่าตอง ให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
3 December 2021, 4:42 pm

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลป่าตอง โดยแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง ได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษดิ์ หัวหน้าพยาบาล นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรณี
- หากผลตรวจแขกหรือพนักงานเป็นบวก
- ข้อควรปฏิบัติ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การเฝ้าระวัง ดูแล จัดการ ให้ถูกสุขอนามัย
โดยมีนายกสมาคม อุปนายกสมาคม คณะกรรมการ สมาชิกและตัวแทนสมาคมโรงแรมหาดป่าตองจำนวน 32 โรงแรม เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุม 1 อาคารรักษ์ชีวา โรงพยาบาลป่าตอง